Jdi na obsah Jdi na menu
 


Začátky sboru – to bylo v říjnu 1992, kdy po dohodě s několika studenty, kteří si o sbor vlastně sami řekli – tři z nich využili v předcházejících dvou letech možnosti pracovat ve sboru pod vedením prof. Ivany Prokopové – jsme se začali jednou týdně scházet v aule. To znamená já (Jana Krcháková) jako začínající sbormistr a největší nadšenci pro zpěv, kteří se na naší škole našli. Zkoušeli jsme asi v 15 – 18 lidech, maximálně trojhlasně, tedy dva dívčí a jeden chlapecký hlas. Zpěváci – Daniela Krchňáková, Lenka Kramerová, Jiří Los, Dalibor Pavelka aj.
Náš první koncert se konal v únoru 1993 v aule našeho gymnázia.

1992/93
* Vznikl název sboru – Basové G . Vymyslel ho Libor Nejedlý, tehdy z 2.C.
* Úplně první pěvecké soustředění se konalo v Hutisku – Zákopčí a trvalo celý jeden víkend v květnu 1993. Zpívalo se v jídelně, hrál se kulečník, ping – pong, dělali jsme táborák a chodili do přírody.
* V červnu jsme pak ještě vyrazili na chatu rodičů Zdeňka Trenze ve Valašské Bystřici. Tam nám pomohl s nácvikem písní Jan Mikušek, absolvent naší školy a nyní už i HAMU obor dirigování. Tam jsme se taky konečně rozdělili na klasický smíšený sbor – soprán, alt, tenor a bas.
* Následovalo naše v pořadí druhé vystoupení – v červnu 1993 na vernisáži prací žáků naší školy, které vznikly pod vedením akademické malířky, profesorky naší školy paní Karly Palátové.

1993/94
* Soustředění ve Velkých Karlovicích proběhlo 29.4. – 1. 5.1994 v penzionu Na Pluskovci. 8 děvčat a 7 chlapců nacvičovalo program na festival gymnázií v Otrokovicích. Zazpívali jsme si i v karlovickém barokním dřevěném kostelíku, ale byli jsme společně i na diskotéce.
* Na jaře 1994 přišli někteří studenti sami s tím, že chtějí uspořádat vystoupení v Domově důchodců v Podlesí. Sami si vystoupení zorganizovali a byli jsme velice příjemně překvapeni ohlasem a milým přijetím. Kromě sborových písní zazpívalo i duo – Lenka Kramerová a Eliška Pekárková s vlastním kytarovým doprovodem.
* Dne 6. 5. 1994 jsme se zúčastnili XXV. Otrokovického festivalu gymnázií. Na festivalu se představili zástupci 21 gymnázií a 2 dalších středních škol, celkem 950 studentů. Vystoupil i sbor profesorů a školníka otrokovického gymnázia. Naše gymnázium reprezentovalo 25 studentů.
* Dne 11. 6. 1994 se Basové G účastnilo ve Vsetíně regionální soutěže „Chrám i tvrz“ na podporu rozvoje české slovesnosti. Kategorie „Česká píseň ve sborovém zpěvu“ se zúčastnilo 7 sborů a vítězem se stal dívčí komorní sbor „Eva“ ze Vsetína pod vedením Heleny Kaločové. Předsedou poroty byl Jan Mikušek.


1994/95
* 21. 12. 1994 jsme uspořádali předvánoční koncert spojený s výstavou výtvarných prací . Celá akce s mottem „Lidé se zavátou duší, přijďte k nám roztát“ i výstava „Ráj trochu jinak“ měly nečekaný úspěch. Na biblické téma o Adamovi a Evě připravili studenti divadelní představení. Hlavními účinkujícími byli Zdeněk Velička a Eliška Pekárková a atmosféra při svíčkách byla opravdu kouzelná. Komorní sboreček pod vedením Karla Pekárka i sbor Basové G se sbormistryní Janou Krchákovou vystoupily v závěru koncertu.
* 11. 3. 1995 se uskutečnilo pěvecké soustředění v ZUŠ v Bystřici po Hostýnem. Pracovat v tomto příjemném prostředí nám umožnil zdejší ředitel a můj spolužák ze studií hudební vědy v Brně pan Petr Hlavizňa. Tohoto soustředění se zúčastnil i tehdejší lektor angličtiny a člen našeho sboru pan Bob Brower, původem z Holandska.
* 18. 3. 1995 proběhla ve vsetínském kulturním domě opět soutěž „Chrám i tvrz“, které se tentokrát zúčastnilo 5 pěveckých sborů. Vítězství získal Dětský pěvecký sbor Polanka pod vedením Jaromíra Basla.
* 5. 5. 1995 zorganizovalo gymnázium v Ostravě – Zábřehu ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů 1. Severomoravský festival gymnázií . Festival probíhal ve velkém i malém sále Domu kultury Nové huti v Ostravě – Zábřehu. Naši školu reprezentoval jednak smíšený sbor Basové G, jednak vokální kvintet (Lenka Kramerová, Eliška Pekárková, Ingrid Majerová, Karel Pekárek a Zdeněk Velička).

1995/96
* 18. 11. 1995 jsme činnost na veřejnosti zahájili účastí na festivalu „Valašské sbory zpívají Antonína Tučapského“. Pan Tučapský, který v současnosti žije v Londýně, se akce osobně zúčastnil, nacvičoval a dirigoval některé své skladby. Vzpomínal na své působení ve Valašském Meziříčí, na řízení mužského sboru „Beseda“ i na to, jak kdysi hrával v cimbálové muzice. V sobotu na festivalu zpívaly dětské a mládežnické sbory, v neděli dospělé sbory.
* 17. 12. 1995 pořádal Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jasenné ADVENTNÍ KONCERT , který se odehrál plně v režii našeho sboru. Kromě příjemné předvánoční atmosféry bylo milým překvapením pro studenty výborné pohoštění s teplým čajem a buchtami.
* 22. 3. 1996 jsme potěšili koncertem bývalé učitele z Valašského Meziříčí, kterým jsme připravili program ke Dni učitelů. Kromě studentů gymnázia vystoupil v aule i ženský pěvecký sbor „Hedvika“ pod vedením paní Růženy Děcké.
* 11. 4. 1996 se konal 2. Moravskoslezský hudební festival gymnázií v Ostravě – Zábřehu. Této nesoutěžní přehlídky se zúčastnilo 16 sborů včetně nás.
* 13. 4. 1996 jsme soutěžili na Vsetíně v soutěži „Chrám i tvrz“. Ze sedmi sborů byl nejúspěšnější sbor Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm „Juventus“.
* 17. 5. 1996 jsme se poprvé oficiálně představili valašskomeziříčské veřejnosti na „Jarním koncertě písní“.v sále Kulturního zařízení v zámku Žerotínů. Kromě našeho sboru zpíval mužský sbor „Beseda“ a ženský sbor „Hedvika“ z Valašského Meziříčí. Jako společná skladba všech tří sborů zazněl „Hlas domova“ od Antonína Tučapského.
* 21. – 22. 6. 1996 : OSLAVY KE 125. VÝROČÍ GYMNÁZIA F. PALACKÉHO ve Valašském Meziříčí. Náš komorní sbor pod vedením Jany Krchákové zpestřil program vernisáže výstavy o historii naší školy, sbor Basové G vystoupil na slavnostním večeru v kině Svět. Mezi čestnými hosty byl např. herec Radoslav Brzobohatý, který studoval na našem gymnáziu.

1996/97
* Festival gymnaziálních pěveckých sborů České republiky OPAVA CANTAT ´96 se konal ve dnech 14. – 17. 11. 1996. Termín byl zvolen jako připomínka Mezinárodního dne studentů. O fantastickou atmosféru a skvělou organizaci se zasloužil celý tým lidí z opavského gymnázia, my jsme jako duše celého dění viděli manžele Slovíkovy a paní Janu Prošvicovou, mimochodem absolventku našeho gymnázia. Přehlídky před odbornou porotou se zúčastnilo 15 sborů včetně dívčích. Součástí programu bylo i naše vystoupení na výchovných koncertech v ZŠ v Kravařích, koncert Vysokoškolského sboru Ostravské univerzity, odborné semináře, sportovní a kulturní vyžití studentů , pohovor s porotou, diskotéka a závěrečný koncert v Hradci nad Moravicí. Jako nejlepší sbory byly vyhodnoceny Arcibiskupské gymnázium Kroměříž, Gymnázium Děčín, Slovanské gymnázium Olomouc, Laeta nota Lovosice, Luscinia Opava a Gymnázium Kolín.
* Vánoční koncert konaný v aule školy a spojený s divadelním představením a výstavou výtvarných prací studentů školy se pomalu stává tradicí. Tentokrát měl sbor poměrně bohatý program zakončený pásmem koled Antonína Tučapského. Koncert se konal 18. 12. 1996.
* Jarní prázdniny si dne 8.3. 1997 část členů sboru zpestřila jednodenním soustředěním v ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem. Obdivovali jsme rozestavěné varhany v koncertním sále, hráli mj. na bicí nástroje a zašli si i do cukrárny.
* Regionální soutěž „Chrám i tvrz“ na téma „Česká píseň ve sborovém zpěvu“ se opět konala v Domě kultury na Vsetíně, tentokrát 5. 4. 1997. ˇUčastnily se jí mužské, ženské i smíšené sbory. Tříčlenná porota ve složení Milan Chromík, Jan Spisar a Miroslav Smrčka vyhodnotila jako nejlepší Smíšený sbor Sonet Vsetín pod vedením Heleny Kaločové. Naši školu reprezentovalo 21 zpěváků a zpěvaček. Na večerním galakoncertu zazpíval rakouský sbor z Mödlingu a zlínský sbor Dvořák.
* Pan ing. Mikš, profesor SPŠS ve Valašském Meziříčí, se rozhodl pozvat náš pěvecký sbor na slavnostní ukončení maturit jeho třídy. To se konalo 29. 5. 1997 v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, a za své vystoupení jsme byli odměněni občerstvením a milým posezením s čerstvými maturanty a jejich třídním.
* V pondělí 2.června 1997 v 19.00 hod. se v kapli Školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí konal JARNÍ KONCERT PÍSNÍ. Zazněly zde skladby v podání čtyř místních sborů: dětského sboru Skřivánek pod vedením Vladislavy Kozákové, smíšeného sboru Basové G pod vedením Jany Krchákové, ženského sboru Hedvika za řízení Růženy Děcké a mužského sboru Beseda se sbormistrem Janem Mikuškem. Společně jsme v závěru provedli lidovou píseň Bude večer v úpravě Z. Mrkose.
* Pro starší spoluobčany v penzionu pro důchodce ve Valašském Meziříčí jsme uspořádali program dne 13. 6. 1997. Zúčastnilo se 20 studentů, Eliška Ondřejová omdlela a dostali jsme bonboniéru.
* 18. 6. 1997 se konalo Vystoupení pro studenty a profesory naší školy v aule, kde se kromě sboru předvedlo studentské amatérské divadlo pod režií p. prof. Markéty Baletkové. Hra „Věštkyně“ na motivy povídky K. Čapka zaujala starší i mladé publikum, sbor také sklidil pochvalu.
* 20. 6. 1997 jsme zazpívali na slavnostním vyřazování maturantů ve Škole pro sluchově postižené. Obdivovali jsme postižené kluky, jak bojují se svým osudem. Jejich rodičům a učitelům se naše vystoupení moc líbilo, všechny naše zpěvačky dostaly po karafiátu a duševně nás toto setkání velmi obohatilo.

* 1997/98
* 18. 10. 1997 se konalo soustředění v Bystřici pod Hostýnem za účasti 20 sboristů (12 dívek, 6 chlapců). Se svými zkušenostmi se přišla podělit a poslechnout si náš sbor paní Pořízková, která má zkušenosti s vedením mládežnických sborů v Bystřici.
* 13.- 16.listopadu 1997 jsme se zúčastnili festivalu OPAVA CANTAT. V soutěži se zúčastnilo 16 gymnaziálních sborů, které odborná porota rozdělila do tří pásem. Zlaté pásmo získaly sbory: Cantica nova (Trnava), Pěvecký sbor gymnázia Olomouc Hejčín, Pěvecký oktet Vl. Maňase (Biskupské gymnázium Ostrava), Luscinia (Opava) a Collegium iuvenum (Český Těšín). Náš sbor se umístil v bronzovém pásmu. V dalším programu jsme vystoupili na dvou výchovných koncertech na ZŠ v Chuchelné, viděli jsme koncert historické skupiny Calata, vystoupení 8 sborů v kategorii duchovní hudby v kostele sv. Vojtěcha , koncert Pěveckého sdružení Slezská Ostrava v Domě Petra Bezruče a Závěrečný galakoncert v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí. Nechyběla ani diskotéka pro studenty a společná večeře pro sbormistry a porotu.
* 13. 12. 1997 jsme měli soustředění sboru v budově evangelické fary na Vsetíně.
* PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE s hudbou a divadlem jsme zorganizovali ve čtvrtek 18.prosince 1997 v aule. Sbor zazpíval Pavanu, koledy, spirituály a dvě části z Truvérské mše od Petra Ebena.
* 21. 3. 1997 jsme se opět pěvecky soutředili v Bystřici pod Hostýnem (22 zpěváků).
* Soutěž CHRÁM I TVRZ ve Vsetíně proběhla 4.4.1998 a přinesla nám tentokrát konečně úspěch! Ve své kategorii jsme vyhráli a získali 1.místo. A dokonce i finanční odměnu 2000 Kč. Vítězství v kategorii dospělých sborů získalo Pěvecké sdružení valašských učitelek ze Vsetína. Večer jsme vyslechli koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů pod vedením Lubomíra Mátla a Lumíra Pivovarského.
* 16. 4. 1998 se v Domě kultury Nové huti v Ostravě-Zábřehu konal 4. Moravskoslezský festival gymnázií. Vystoupily sbory: Zábřeh, Biskupské gymnázium Ostrava, Orlová, Ostrava – Hladnov, Hlučín, Ostrava – Poruba, Frýdek – Místek, Vsetín a náš sbor za Valašské Meziříčí. Zahrály si zde i čtyři rockové skupiny.
* Ve čtvrtek 30.dubna 1998 jsme zpívali na JARNÍM KONCERTĚ PÍSNÍ v sále Kulturního zařízení v zámku Žerotínů. Vystoupil i pořadatelský mužský sbor Beseda (sbormistr Marie Slámová) a Dětský pěvecký sbor ZUŠ Valašské Meziříčí (sbormistr Eva Ježíková).
* 16.a 17.května 1998 jsme měli soustředění v budově skautského oddílu na Dolní Bečvě. Zvláštní pozornost zasluhovalo tentokrát fotbalové utkání tenoristů proti basistům a pak fanynek tenoristů proti fanynkám basistů.
* VERNISÁŽ výtvarných prací žáků naší školy proběhla 22. 5. 1998 v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Studenti vystavovali různé typy výtvarných objektů – figury, koláže apod. vytvořené pod vedením akademické malířky Karly Palátové. K tvorbě objektů využili papír, textil, lepenku, samolepící tapety, dřevo, kámen i přírodniny. Náš sbor zde vystoupil se čtyřmi písněmi.
* BENEFIČNÍ VEČER, jehož výtěžěk 16 tisíc Kč byl věnován tragicky osiřelému studentovi naší školy, se opravdu vydařil. Konal se v sálu KZ v zámku Žerotínů a zazpívaly tři sbory – Komorní sbor Masarykova gymnázia Vsetín (sbormistr H. Kaločová), ženský pěvecký sbor Hedvika (sbormistr M. Slámová) a náš sbor. Líbil se i umělecký přednes v podání studentek Karolíny Palátové a Petry Janovské.
* 29. 6. 1998 jsme ukončili tento školní rok vytvořením NAHRÁVKY průřezu naším repertoárem. Zvukaře nám dělal člen našeho sboru Petr Běťák a celá akce proběhla v kapli Školy pro sluchově postižené. Výsledkem je magnetofonová kazeta, sloužící spíše pro vlastní potřeby sboru.

* 1998/99
* Září a už první akce. VERNISÁŽ POD ŠIRÝM NEBEM aneb SVĚT JE BÁJEČNÉ MÍSTO K NAROZENÍ byla pojata velkoryse, s pestrým programem hlavně pro děti. Šlo totiž o znovuotevření rekonstruované a nově vyzdobené dětské knihovny na sídlišti Pod Oborou ve Valašském Meziříčí. No a jedním z bodů programu jsme byli právě my.
* 17. 10. 1998 se konalo opět soustředění v Bystřici pod Hostýnem. Nejlepší na něm bylo, že se nás zúčastnilo hodně: 34 zpěváků a zpěvaček! Byli jsme i na výstavě v zámku, na procházce a v cukrárně.
* VERNISÁŽ – PODZEMNÉ a TYML se uskutečnila 22.října 1998 v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Šlo o výstavu prací paní Aleny Podzemné, jejích dcer Heleny a Veroniky (která učí na našem gymnáziu francouzštinu) a Jakuba Tymla. Byly vystavovány hlavně obrazy a grafiky. Otec paní Podzemné, hudební skladatel Ladislav Kozderka, hrál také na klavír své jazzové skladby. My jsme zazpívali čtyři písně.
* OPAVA CANTAT´98, mezinárodní festival středoškolských pěveckýh sborů, se konal 12. – 15. 11. 1998. Opava je pro nás vyvrcholením celoroční práce. Tentokrát zpívalo 31 zpěváků z našeho sboru. Součástí programu byly opět výchovné koncerty, my jsme měli dva v ZŠ v Kobeřicích. Zpívat pro malé děti byl úžasný zážitek. Na workshopech jsme společně s ostatními sbory nacvičovali 3 písně Leoše Janáčka. Na soutěži jsme zpívali jako první a získali jsme bronzové pásmo. Dále zde soutěžily gymnaziální sbory ze Šternberka, Chomutova, Ostravy-Poruby, Lovosic, Hlučína, Orlové, 2 sbory z Olomouce, Sbor z Prahy, Biskupské gymnázium Osdtrava, Collegium iuvenum z Českého Těšína , Luscinia Opava a středoškolský sbor G. Z. Stojanova – Sliven (Bulharsko). Závěrečný koncert proběhl v Hradci nad Moravicí.
* V neděli 29. 11. 1998 se v kostele Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnil ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ „Když sbory zpívají…“. V programu vystoupily Komorní sbory ZUŠ Rožnov „Téma“ a „Rosa“, sbor rožnovského gymnázia „Juventus“, na cembalo hrála Daniela Michálková, na varhany Jan Trusina a zpíval i komorní sbor z Hranic na Moravě a naše „Basové G“.
* TĚLOCVIČNÁ AKADEMIE, pořádaná Tělocvičnou jednotou Sokol Valašské Meziříčí, se konala v sokolovně dne 7. 12. 1998 a obsahovala hlavně sportovní a taneční vystoupení, ale uplatnili jsme se tam i my se svým zpěvem.
* 16.prosince 1998 jsme v aule naší školy uspořádali PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT. Se svým hudebním i divadelním programem (např. německy hraná Červená karkulka) se zapojila řada studentů a nechyběl ani náš pěvecký sbor.
*